Munsårsplåster påskyndar läkningen och minskar smitta

Munsårsplåster kan du sätta på ditt munsår för att påskynda läkningen och minska smittspridningen. Dessutom syns inte munsåret lika tydligt med ett munsårsplåster på.


Munsårsplåster

Munsårsplåster lindrar munsårets symptom så som brännande känsla och klåda. Dessutom döljer det munnsåret. Minskar risken för smittspridning och gör att såret har en bra läkningsmiljö att läka i.

Munsårsplåster gör också att skorpor inte kan bildas.

Finns olika plåster

Det finns olika munsårsplåster. En del är självupplösande och en del byter du när du känner att kanten börjar lossna.

Munsårsplåster eller salva?

Skillnaden mellan munsårsplåster och salva är att med munsårsplåster blir det ingen skorpbildning, medan en salva torkar ut och orsakar skorpbildning. Dessutom syns inte munsåret lika bra när du har munsårsplåster på.

Salvan är dock virushämmande vilket inte ett munsårsplåster är. Munsårsplåster ger bara en optimal miljö för såret att läka i. Salvan är dock väldigt bra att använda om du har utbredda munsår som inte får plats under ett plåster.

Tabletter mot munsår

Det finns även tabletter som du ska svälja som lindrar och påskyndar läkningen. Dessa virushämmande tabletter är bra om du har stora munsårsbesvär eller om du är infektionskänslig.

Ta bort plåstret utan smärta

Ett tips är att ta bort munsårsplåstret samtidigt som du duschar eller tvättar ansiktet. Då löses det upp och du kan lättare dra bort den.

Munsårsplåster om du är gravid

Om du får munsår för första gången samtidigt som du är gravid ska du kontakta mödravårdscentralen. Då får du ta ett blodprov för att se om du har fått en förstagångsinfektion. Om du har detta behöver både du och ditt barn antivirusbehandling.

Däremot, om du redan har haft munsår tidigare så är det ingen som helst fara. Då har ditt barn hunnit få antikroppar mot viruset och det finns ingen risk för att barnet är smittat. Då kan du behandla ditt munsår med särskilda munsårsplåster.

Om du är osäker kan du alltid kontakta mödravårdscentralen.

Du behöver inte munsårsplåster

Plåster kan lindra och påskynda läkningen, men du behöver egentligen ingen behandling med vare sig plåster, krämer eller tabletter om du har lindriga munsår. Symptomen kommer att gå över av sig själv. Dock kan de gå över lite snabbare med behandling.

Använd inte munsårsplåster om:

Använd inte munsårsplåster på infekterade sår.

Tecken på detta är att såret svullnar upp eller att det bildas grönt eller gult klet i såret.