Herpes

Herpes är en vanlig infektion som många människor bär på. Det finns två olika typer av herpes som finns i mun och underliv; typ I och typ II


Finns olika typer av herpes

Typ 1

Typ 1, förut kallat munherpes, ser ut som munsår vid munnen. Herpes typ 1 kan överföras till könet.

Typ 2

Typ 2, förut kallat könsherpes, ger blåsor på könet eller analen. Det är väldigt ovanligt att herpes i underlivet överförs till munnen.

herpes

Så smittar de olika typerna

Herpes smittas via slemhinna, hud, saliv och kroppsvätskor. Det är när blåsorna finns och ser ut som öppna vätskande sår som de smittar mest. Men de kan också smitta när du inte har några blåsor.

Munherpes kan överföras till könet. Men det är däremot väldigt ovanligt att könsherpes överförs till munnen.

När kommer utbrotten med blåsor?

Många människor bär på viruset utan att få några blåsor. För vissa så kommer blåsorna på en gång och för andra så kommer blåsorna direkt när du har ett nedsatt immunsystem eller känner dig stressad.

Behandling

Herpes är ett virus som inte kommer att försvinna. Har du en gång blivit smittad så kommer detta virus att ligga latent i kroppen.

Mot könsherpes finns det bland annat virusdämpande medicin i tablettform som du får av en läkare.

Mot munherpes kan du behandla med munsårsplåster.

Om du har ont av blåsorna så kan du få salva med lokalbedövning att smörja på blåsorna. Det finns även möjlighet till salva med medel som motverkar viruset.

Om du har väldigt ont kan du i vissa fall få antivirala tabletter, det vill säga tabletter som motverkar viruset.